Rubrika: Historie

Historie plavání otužilců – část 1.

A.Šlechta

Antonín Šlechta

Úvod
Moje práce pojednává o historii a vývoji plavání otužilců, sportovního otužování nebo také zimního plavání, jak zní oficiální název.
Přestože se jedná o sportovní činnost s velikou tradicí, žádné oficiální prameny nejsou k dispozici. Jedná se spíše o novinové útržky, které někdo duchapřítomný zachoval, nebo články publikované pamětníky na internetu.
U nás žádná publikace zabývající se přímo historií zimního plavání nebyla nikdy sepsána. Práce má proto za cíl stručně osvětlit vznik a vývoj tohoto sportu, přiblížit nám jeho největší osobnosti a seznámit nás se stávajícími kluby a oddíly zabývajícími se plaváním v ledové vodě, a to na základě rešerše novinových článků, příspěvků na internetu a oral history s dosud žijícími pamětníky.
Práce je rozdělená do jednotlivých kapitol. Úvod je doplněn o stručný přehled prací, které byly napsány na toto téma. Následuje kapitola určující cíle, úkoly a metody práce. Obecný přehled historie plavání od jeho počátku je stručně popsán v následující kapitole. K otužování se dostává v následující kapitole, kde jsou popsány účinky studené vody na lidské tělo, ať už negativní či pozitivní. Na závěr „první části“ práce je ve stručnosti popsána historie sportovního otužování (zimního plavání). Práce pokračuje samostatnou historií jednotlivých klubů a největších osobností toho sportu, které měli přímý vliv na vývoj plavání v ledové vodě do podoby, kterou známe dnes. Text je doplněn o zajímavé obrázky z tohoto zajímavého sportu.

Stručný přehled o použité literatuře:
Sledování historie vývoje zimního plavání je velice obtížné, protože neexistuje žádná publikace, zabývající se tímto tématem. Mnoho cenných informací bylo získáno přímo v klubech nebo při vzájemných rozhovorech s osobnostmi. Doplňující informace potom byly čerpány z internetových článků, webových stránek jednotlivých oddílů, nebo uchovaných novinových článků v archivu pana Radka Táborského, který shromažďuje informace o dálkovém a zimním plavání od jeho počátku pro své internetové stránky www.plavani.info. (Pokračování textu…)

Oldřich Liška nestor otužilců se narodil před 105 léty

2. Oldřich Liška nestor čsl. otužilcůOldřich Liška, nestor československých otužilců, se narodil 7. srpna 1910, tj. právě před 105 léty. Ve své celoživotní neúnavné činnosti navázal na Nikodemovy popularizační aktivity, a otužování propagoval po celém tehdejším Československu. Jeho zásluhou existuje dnes v České i ve Slovenské republice několik desítek otužileckých klubů. Od nejútlejšího mládí měl mimořádně úzkou vazbu na plavání, bez ohledu na teploty vzduchu a vody. Založil historický TOK (Tělovýchovný otužilecký klub), který byl téměř rodinnou institucí. Pracoval v tom směru nesmírně obětavě, třeba i za cenu osobního omezování. Byl pravým tátou všech otužilců, rádcem, organizátorem, stanovil meze činnosti ve sportu otužování tak, aby přinášelo nezbytné zocelení tělesného stavu a přitom jej neohrožovalo. S politováním je nutno říci, že v současné době jsou za účelem senzace nebo lámání rekordů tyto dávno ověřené hranice spolehlivých možností často překračovány. Legendární byly jeho zájezdy po republice, na kterých s sebou vozil skládací branky na vodní pólo, které s ostatními otužilci hrál před užaslými diváky. Metodiku otužování posouval dál pokusy na vlastním těle. V horách hledal a nacházel místa, kde otužilci mohli zvyšovat svou otužilost i v letních měsících. Založil tradici plaveckých maratonů na Lipně, které nesou zaslouženě jeho jméno. Je i zakladatelem otužileckých plaveb v ponorné říčce Punkvě v Moravském krasu – Memoriálu T. K. Divíška, kterým v jeskyních za svitu reflektorů každoročně první říjnovou neděli začíná otužilecká zimní sezóna. Rovněž první přemožitelé kanálu La Manche František Venclovský a Jan Novák byli s Oldřichem Liškou sportovně propojeni. (Pokračování textu…)

Plavecký závod vytrvalecký. Vítěz A. Hora

Napric Vltavou 1925Napric Vltavou 1930Po dlouhé době nabídnu opět okénko do historie, které se čas od času na našem webu věnujeme, abychom si připomněli kořeny našeho sportu. Blíží se 8. ročník závodu O Pohár Vltavy, ale závodů na Vltavě se pořádalo již nespočet a letos je to právě 120 let, kdy v ní byly uspořádány I. veřejné zemské závody. Na ně navázala celá řada zemských i mezinárodních závodů a mistrovství, které byly vytlačeny teprve až otevřením barrandovské otevřené padesátky. V roce 1906 byl založen závod Napříč Prahou, který se dočkal více než třicetileté tradice. Na něj pak navázal v roce 1951 závod Vrané – Praha, který se plaval až do roku 1982. Na krátkou dobu se do Vltavy vrátil závod na 5 kilometrů v letech 1988-1990 (Pohár Praha – Vltava) a pak v roce 1993 silně mezinárodně obsazená a bohatě dotovaná Grand Prix Praha – Vltava, tu tehdy vyhráli Maďaři Attila Molnár a Rita Kovacs před Italem Sergiem Chiarandinnim a Australankou Tammy van Wiese. Na ně pak již navázal závod Bohemians Praha v dnešním formátu. Přijďte si tedy v neděli 19. července zaplavat do Vltavy a připomenout si tak 120 let závodů v ní. (Pokračování textu…)

Od památného maratónu Václava Židka uplyne 40 let

Slapy Praha

František Venclovský, Jan Novák, Petr Kolář, Jiří Šimandl, Pavel Tomeš, Bedřich Hanuš, to jsou jen některá jména z plejády zapálených sportovců, kteří se na konci 60. a v první polovině 70. let minulého století stali průkopníky českého dálkového plavání. Václav Židek, jeden z těchto dnes již téměř zapomenutých pionýrů plavání na otevřených vodách, laskavě nabídnul editorům našeho webu filmový záznam svého 40 kilometrového pokusu na trase Slapy – Praha, od jehož uskutečnění zanedlouho uplyne neuvěřitelných 40 let. Bývalý pražský otužilec a dálkový plavec v následujícím článku „Co všechno odvál čas“ zavzpomínal na onu idylickou dobu, kdy se sice ještě nebojovalo o body a mistrovské tituly, natož o nominace na evropská či světová klání, ale určitě nejméně se stejným nadšením a úsilím jako plave dnešní, již několikátá generace pokračovatelů našich „otců zakladatelů“.

Václav Židek: To všechno odvál čas …
Mnoho vody proteklo korytem Vltavy od doby, kdy jsem se před více jak 40 lety stal aktivním plavcem, maratoncem a otužilcem. Dneska už, bohužel, patřím mezi pamětníky časů, kdy legendární nestor Oldřich Liška razil v té době těmto unikátním sportům cestu k uznání a do povědomí lidí. (Pokračování textu…)

Sedm statečných, kteří 20 let nevynechali jedinou dálkoplaveckou sezónu

bodovani_1Když tým kolem dálkoplaveckého webu nedávno představil při příležitosti letošního jubilejního 40. ročníku Českého poháru v dálkovém plavání archiv jednotlivých ročníků Českého poháru a zrekonstruoval, zdigitalizoval a do databáze natáhl bodování všech ročníků od roku 1995, můžeme nyní hravě zjistit spoustu zajímavých statistik, např. kdože nevynechal ani jednu sezónu od tohoto roku. Na to jsme se zeptali, když jsme zpřístupnění archivu avizovali, a správnou odpověď na tuto anktetní otázku odměňujeme částkou 500 Kč. Ano, do letošní 20. konsekutivní nepřetržité dálkoplavecké sezóny vstoupí “sedm statečných”, vytrvalých borců, kteří ani v jediném z posledních 19 ročníků nevynechali. Jsou to Helena Gilíková, Jiří Juška, Petr Mihola, Alexander Mrůzek, Radek Táborský, Rostislav Vítek a Petr Wolf. Mají možnost byť jediným letošním startem “dvacítky” dosáhnout, za což jim náleží poklona a gratulace a mohou se těšit na speciální uznání v podobě originálního certifikátu za příkladnou oddanost a věrnost dálkovému plavání. Na tento certifikát se může do budoucna těšit každý plavec, který nastoupí ve 20 sezónách (bez ohledu na to, zda-li budou souvislé či nikoliv). Takových plavců je určitě víc (např. Tomáš Neterda, František Kosař, Bedřich Hanuš, Michal Moravec, Lenka Štěrbová, Jiří Brus atd.) a můžou se zatím přihlásit Radkovi Táborskému. Letošní start již zdárně absolvovali a 20. sezóny tak dosáhli buď v Pardubicích nebo v Mýtě Rostislav Vítek a Alexander Mrůzek. Ostatní jmenovaní si jistě nenechají příležitost utéct. (Pokračování textu…)

Pohled 30 let zpět aneb jaká byla sezóna 1983

83 Sec 20km Neterda_Sanda_SindelarNáš sport má předlouhou tradici a snažím se již mnoho let ji poodkrývat pro ty, kteří o to mají zájem, pro ty, kteří jsou na ni pyšní a hrdí a neustále je ohromuje a naplňuje při jejich vlastních soubojích se vzdálenosti, únavou, povětrnostními podmínkami i vlastní vůlí, pro tehdejší plavce, aby si připomněli tehdejší závody a jejich atmosféru, i pro současníky, aby se přiučili, kdo je v našem sportu kdo a jak to tehdy bylo. Historie dálkového plavání u nás se vine již od roku 1895, od kdy se pravidelně závodí v Praze, samozřejmě na otevřené vodě – ve Vltavě a samozřejmě na distanční trati – hned zpočátku na 2000m. Ostatně tímto jsem se na našem webu více zaobíral před OH v Pekingu 2008, kdy jsem psal, že dálkové plavání nebude na OH prvně, pouze se tam vrací, po 1,2km ve studeném moři v Aténách 1896, 4km v Seině v Paříži 1900 nebo jedné míli v umělém jezeře v St. Louis 1904. Abych toto povědomí o tradicích dálkového plavání u nás opět trochu posílil a zároveň vzdal čest velkým plavcům minulosti, dovolím se v pravidelných okénkách do historie ohlédnout se zpět. Již vloni jsme si představili první sezónu 1975, kdy se bodovala soutěž o nejlepšího dálkového plavce, a také dlouhou historii maratonu Lipno od roku 1967. Předloni jsme se vrátili o dvacet let zpět k ME v Terracine 1991 nebo k 40. výročí plavby přes Vislu Václava Židka a k jeho knize Sám ve víru zdymadel. Pavel Trebichavský se zase pro nás všechny zabýval pionýry plavby přes Kanál La Manche Matthew Webbem, Thomasem W. Burgessem a Getrudou „Trudy“ Ederle. (Pokračování textu…)

Pavel Neumann: Vzpomínka na první dálkovou plavbu

Maratón Vrané - Praha 1964Nedávno jsem poodhalil zapomněním již dávno skryté první ročníky Lipenského maratónu, který začal koncem 60. a počátkem 70. let psát novodobou historii dálkového plavání. Označení “novodobou” je ovšem skutečně namístě, protože plavecké maratóny nebyly žádnou novinkou a plavaly se i u nás dávno dávno před Lipnem, jak jsme se ostatně již několikrát na našich stránkách těmito pionýrskými začátky plavání, kterého tehdy bylo VÝHRADNĚ na OTEVŘENÝCH VODÁCH a téměř výhradně na DISTANČNÍCH TRATÍCH, zabývali. V článku o Lipnu jsem zmínil, že na startu dnešních maratónů se objevují borci, kteří závodili v maratonech již od poloviny 70. let a právě tento týden jsme oslavili čerstvého mistra republiky na 5km z Mělic v kategorii nad 70 let Bedřicha Hanuše, kterého máme zdokumentovaného ve výsledcích z Lipna 1973, které jsou na stránkách k dispozici. (Pokračování textu…)

Historie maratonu Lipno, kde se v roce 1967 znovuzrodila novodobá dálkoplavecká tradice

Díky vytrvalému několikaletému úsílí se podařilo současnému STK zdokumentovat první novodobé dálkoplavecké maratóny, které zahájil v roce 1967 Oldřich Liška (na snímku) ve vodách přehrady Lipno. Na tomto maratonu je nádherně vidět expanze našeho sportu v 70. letech a navázání na tradici šahající hluboko do předbazénové historie plavání a dokonce až do 19. století. S nástupem bazénů a bazénových závodů se vůle bojovat se vzdáleností i vnějšími vlivy vytratila – od konce 40. let až právě do roku 1967, kdy Oldřich Liška zorganizoval první dálkoplavecký maraton, k němuž se v 70. letech přidala řada dalších, které již přetrvaly do dnešních dnů a postupně se, přes soutěže o nejlepší dálkoplavce, o nejlepší maratonce a českou národní soutěž v dálkovém plavání, staly zárodky a později součástí dnešní podoby dlouhodobé pohárové soutěže (jedinou vyjímkou byly vltavské plavby Štěchovice – Praha na 25km v letech 1949-1954 resp. Davle – Praha (20,6km) 1955-1962 a Vrané – Praha (12,4km) 1963-1982, které se ke konci staly dokonce ještě součástí poháru).

I. maraton Lipno” dokonce ještě nebyl ani závodem. Při prvním ročníku se v pátek v prvním červencovém týdnu roku 1967 sešlo v kempu Jenišov 9 plavců, (Pokračování textu…)

Boj s kilometry – sezóna 1975

Domácí sezóna dálkových plavců skončila Superfinálem v Krnově a začátek nové se odehraje již v únoru ve vysokomýtském bazénu. Nyní je čas hodnocení té uplynulé, přípravy na tu další, ale také aktualizace statistik. A při té příležitosti otevřme okénko do historie, která je u našeho sportu mnohem delší, než si pamatujeme. Jen připomeňme, že v Čechách bylo již roku 1896 uspořádáno první Mistrovství koruny České v plavání a to na distanci 2000 metrů. A již o rok dříve byly pořádány klubem AC Praha závody ve Vltavě mezi Střeleckým a Slovanským ostrovem, později mezi Švarcenberským ostrovem a Královskou loukou atd. Tento mezinárodní plavecký závod s různými místy startu (Královská louka, Žofín atd.) měl nakonec mnoho ročníků a plaval se až do 20. let 20. století. Od roku 1908 se plaval rovněž nový a později ještě populárnější závod “Napříč Prahou” (Kühnelův memoriál) na 3,6km, který např. v roce 1920 vyhrál známý Tunal Karel Divíšek nebo v roce 1940 Bartůšek ze Sparty. (Pokračování textu…)

Václav Židek: Jak se mrož z Prahy do Visly dostal (4/4)

V pravé poledne
Zbytek starého roku jsme strávili při televizi, a přestože byl program docela pěkný, asi bych druhý den nevěděl, co se hrálo. Noc jsem prospal poměrně klidně. Já se probudil, když už na ulici bylo denní světlo a celá rodina mimo Jacka a Tomáška byla na nohou. Ďadek se holil v koupelně a Ela s babičkou krájely chleby ke snídani. U Tomáška v pokojíku jsem zaslechl zvuky motoru aut, co projížděla v jeho přikrývkách nahoru a dolu.  Podle zvuku motorků jsem poznal, že jsou to přesně ta, co našel před týdnem pod vánočním stromečkem. Jacek na rozloženém křesle potichoučku odfukoval, ještě spal. U snídaně jsem byl duchem již na Visle. Už včera se rozhodlo, přesněji, rozhodla babča, že Tomášek s ní zůstane doma. Ale jedno jí to rozhodně nebylo. Viděl jsem na ní, že by si moc přála být u toho. Ale Tomášek byl ještě moc malý, nic by z toho neměl, a byl by při všem tom zmatku jenom na obtíž. Do síťovky jsem strčil gumové střevíce, plavky a vyrazili jsme. Ulice byly pusté, i nádraží. Do vlaku nás nastoupilo všehovšudy osm. (Pokračování textu…)