Sedm statečných, kteří 20 let nevynechali jedinou dálkoplaveckou sezónu

bodovani_1Když tým kolem dálkoplaveckého webu nedávno představil při příležitosti letošního jubilejního 40. ročníku Českého poháru v dálkovém plavání archiv jednotlivých ročníků Českého poháru a zrekonstruoval, zdigitalizoval a do databáze natáhl bodování všech ročníků od roku 1995, můžeme nyní hravě zjistit spoustu zajímavých statistik, např. kdože nevynechal ani jednu sezónu od tohoto roku. Na to jsme se zeptali, když jsme zpřístupnění archivu avizovali, a správnou odpověď na tuto anktetní otázku odměňujeme částkou 500 Kč. Ano, do letošní 20. konsekutivní nepřetržité dálkoplavecké sezóny vstoupí “sedm statečných”, vytrvalých borců, kteří ani v jediném z posledních 19 ročníků nevynechali. Jsou to Helena Gilíková, Jiří Juška, Petr Mihola, Alexander Mrůzek, Radek Táborský, Rostislav Vítek a Petr Wolf. Mají možnost byť jediným letošním startem “dvacítky” dosáhnout, za což jim náleží poklona a gratulace a mohou se těšit na speciální uznání v podobě originálního certifikátu za příkladnou oddanost a věrnost dálkovému plavání. Na tento certifikát se může do budoucna těšit každý plavec, který nastoupí ve 20 sezónách (bez ohledu na to, zda-li budou souvislé či nikoliv). Takových plavců je určitě víc (např. Tomáš Neterda, František Kosař, Bedřich Hanuš, Michal Moravec, Lenka Štěrbová, Jiří Brus atd.) a můžou se zatím přihlásit Radkovi Táborskému. Letošní start již zdárně absolvovali a 20. sezóny tak dosáhli buď v Pardubicích nebo v Mýtě Rostislav Vítek a Alexander Mrůzek. Ostatní jmenovaní si jistě nenechají příležitost utéct.

Mezitím, sotva jsme představili celkové výsledky zpětně až do roku 1995, díky intenzivní práci několika málo lidí můžeme nyní představit bodování i za předcházející roky 1990-1994 a rovněž pořadí a bodové zisky plavců v roce 1989, ovšem pouze těch, kteří získali alespoň 20 bodů. Tím však zpřístupnění historických ročníků nekončí, nabídneme ještě předcházející roky, byť ne úplné. Rovněž žádáme pamětníky o kontrolu soukromých archivů, protože jak rok 1989, tak předchozí roky nejsou, bohužel, kompletní, proto, pokud někdo tyto výsledky má založené, prosíme o jejich zaslání.