Historie plavání otužilců – část 3., Historie sportovního otužování

Nikodem

Alfred Nikodem

Historie sportovního otužování
V 19. a 20. století začali někteří jedinci propagovat zimní otužování plaváním ve studené vodě. U nás se stal průkopníkem Alfred Nikodem, který v roce 1923 poprvé plaval veřejně v zimě přes Vltavu. Založil klub otužilců, takže v roce 1928 plavalo venku při tradičním vánočním vystoupení již jeho 63 členů. Své následovníky měl i v jiných městech. Je známo, že v té době vždy v zimě přeplavali řeku Radbuzu v Plzni bratři Stejskalové se skupinou podobných nadšenců. Alfred Nikodem jako 82 letý plaval v zimě ještě v roce 1945 a o 4 roky později zemřel. Pomyslnou štafetu vedoucího otužileckého sportu po něm přebral jeho žák Oldřich Liška, který byl v čele otužileckého úseku desítky let až do své smrti. Po 2. světové válce se plavání v ledové vodě u nás značně rozšířilo a pod názvem sportovní otužování se stalo od roku 1968 součástí svazu plaveckých sportů bývalého ČSTV.
Do roku 1958 existoval u nás pouze jediný klub zabývající se otužováním (I. oddíl otužilců a plavců vytrvalců Tělovýchovné jednoty Praha-Hostivař). Po tomto roce v důsledku mnohaleté propagační činnosti pražských otužilců se začaly zakládat další oddíly otužilců v Čechách a na Moravě.
V zimním plavání rozlišujeme vodu ledovou o teplotě 4°C a nižší, studenou 4,1 – 8°C a chladnou 8,1 – 12°C. Soutěže probíhají od 1. 10. do 30. 4. zpravidla na tratích 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů. Maximální časový limit na uplavání trati je 22 minut. Plavec nesmí mít na sobě žádný prostředek zvyšující odolnost vůči chladu (např. neopren). Povoleny jsou plavecké čepice a boty do vody, neumožňuje-li viditelnost bezpečný vstup a výstup z vody (ZEMAN, Václav. Adaptace na chlad u člověka: možnosti a hranice. 1. vyd. Praha: Galén, 2006, s. 10-11).

Spolky otužilců
Stejně jako každý jiný sport i zimní plavání má své vlastní kluby zabývající se plaváním v ledové vodě.

I. plavecký klub otužilců Praha (1923)
Jedná se o nejstarší klub zabývající se plaváním otužilců. Počátky klubu má na svědomí Alfred Nikodem, když v roce 1923 v APK-Praha vytvořil „Zimní záchrannou sekci tonoucích“.
Toto vydrželo až do roku 1946, kdy nástupce A. Nikodema Oldřich Liška vytvořil samostatný klub zabývající se otužilectvím. TOK-Praha byl založen hlavně proto, aby se mohlo plavání otužilců lépe rozvíjet jako sport. Roku 1946 se název klubu změnil na I. oddíl otužilců a plavců vytrvalců Tělovýchovné jednoty Praha-Hostivař. Dlouhou dobu se jednalo o jediný plavecký klub, který se zabýval plaváním otužilců. Klub existoval do roku 1993, pak proběhlo rozdělení na několik oddílů a rozdělení majetku.
Hlavní část zabývající se plaváním otužilců přijala název I. plavecký klub otužilců Praha. Nyní má přes 220 aktivních členů, mezi nejvýznamnější z nich patří asi Jan Novák. Klub má klubovnu u řeky v Braníku „U Kempinku 1801/2, Praha 4-Braník“. Klubovna byla zničena při povodních 2002 a následně obnovena.
I. PKO Praha pravidelně pořádá několik velkých akcí. V první řadě memoriál A. Nikodema, který drží rekord v počtu účastníků ve vodních soutěžích vůbec (cca 300 účastníků). Memoriál probíhá během vánočních svátku na řece Vltavě. Další větší akcí jsou Branické ledy, pořádané od roku 2003. Od Roku 2012 jsou brány jako memoriál Ladislava Nicka. Letos, 31. 1. 2015 se soutěže zúčastnilo necelých 200 plavců. Od roku 2013 má klub na starosti pořádání Mistrovství České republiky v zimním plavání v prsařském způsobu. Mistrovství probíhá v bazénu Podolí na přelomu měsíců února a března v nevyhřívaném venkovním bazénu. Za zmínku stojí také tradice klubu „křest otužilců“, který probíhá první neděli v roce. Historie této události se táhne až k počátkům toho klubu.

TJ Spartak Choceň (1970)
Choceň má své otužilce od roku 1970, kdy na Memoriálu T. K. Divíška na Punkvě dne 7. 10. 1970 plavala Dráža Šedová z Chocně. Otužilců v Chocni přibývalo, nicméně všichni byli na hostování v pražské tělovýchovné jednotě TJ Hostivař. Samotný klub TJ Spartak Choceň byl založen v únoru 1973.
Choceňští otužilci se pravidelně účastní celostátních soutěží po celé republice. Klub pravidelně pořádá dvě soutěže ve sportovním otužování, a to v prosinci „Napříč Chocní“ (dříve „Choceňský kilometr“), a v lednu „Zámecký okruh“. Od roku 1976 pořádá oddíl na choceňské plovárně pravidelně kurz plavání pro školní mládež a neplavce. Jelikož se plave za každého počasí, jedná se občas o kurz plavání otužilců.
Oddíl se věnuje také propagaci plavání otužilců. Uspořádal řadu propagačních vystoupení např. v Lanškrouně, Týništi n. Orlicí, Ústí n. Orlicí, Brandýse n. Orlicí, Skořenicích. Otužilci plavou celoročně, a pokud se nejedná o vodu zimní, účastní se plaveckých maratónů na přehradách a jiných nádržích (https://otuzilci-chocen.wz.cz/).

TJ Synthesia Pardubice (1971)
Zakladatelé oddílu sportovního otužování v Pardubicích byli MUDr. Jaroslav Danielka a Dr. Jana Nováková. Oddíl vznikl v roce 1971 pod názvem VTJ Dukla Pardubice. Díky velmi dobré propagaci v tisku a místních médií se okamžitě přihlásili zájemci o otužování, takže počáteční základna měla přes 20 členů.
Klub se rychle rozvíjel a vedle sportovního otužování se stalo součástí klubu i dálkové plavání s letními maratóny.
V roce 1975 kvůli nutným organizačním opatřením došlo ke změně oddílu a ke vzniku nového oddílu otužilců a plavců vytrvalců TJ VCHZ Synthesia Pardubice, který pod tímto názvem existuje dodnes.
Od roku 1973 probíhá každoročně koncem roku křest nových otužilců u Mumlavského vodopádu v Harrachově a vždy první sobotu po Novém roce je možno shlédnout vystoupení pardubických otužilců na Labi v Pardubicích. Členové se podle možností účastnili i ostatních akcí po republice. Klub měl na svědomí i několik kurzů otužování ve Vysokých Tatrách na Kežmarské chatě v letech 1972-1975. Zimní sezónu pravidelně zahajovali pardubičtí na Macoše v Moravském krasu.
Oddíl má dnes asi 30 aktivních členů, kteří trénují 2x týdně na soukromém pozemku ve vagonu u Labe (DANIELKA, Jaroslav. Historie otužování v Pardubicích. Oddíl pardubických otužilců [online]).

Klub sportovních otužilců Plzeň (1973)
Od roku 1973 do roku 1990 se v Plzni v jediném plaveckém oddíle pod záštitou sportovní organizace SLAVIE Plzeň zabývali plavci sportovním otužování a dálkovým plaváním. V roce 1990 se plavci rozdělili do dvou skupin. Dálkoví plavci zůstali ve Slávii a přestali plavat v zimní vodě, skupina plavců otužilců založila v roce 1991 Klub sportovního otužování Plzeň, který se zúčastňuje převážně jen soutěží v zimním plavání. Dne 25. 3. 1991 byl klub zaregistrován u Ministerstva vnitra.
Klub od svého založení pořádá několik akcí, z nichž nejvýznamnější je Pohár primátora města Plzeň (slavnost slunovratu), která probíhá na Boleveckém rybníku pod Bílou Horou na tratích 100, 250, 500 a 750 metrů za účasti plavců z celé ČR. A dále pak novoroční plavávání na „boleváku“ pod Bílou horou, které probíhá ve druhé polovině ledna (v roce 1993 sledovalo plavání otužilců na rybníku přes 1000 diváků). Pravidelně se také účastní lednového plavání v Německém Neuburgu.
V roce 1994 se klub věnoval hlavně propagaci otužilectví a přineslo to své ovoce. Po březnové akci v Železné Rudě, kdy překvapili tamní lyžaře plaváním v rybníku, se totiž klub rozrostl o několik významných osobností. KSO Plzeň se od té doby usídlil mezi špičkou českých klubů sportovní otužilců (https://otuzilci.sweb.cz/historie.htm).

Jihlavský plavecký klub AXIS (1977)
V Jihlavě byl založen první plavecký klub v roce 1946. K otužování se klub dostal postupně přes dálkové plavání. Trvalo to dlouhých 31 let, než se v roce 1977 v klubu vytvořila samostatná sekce otužilostního a dálkového plavání (https://www.jpkaxis.cz/index.php/site-map).
Klub pravidelně od svého založení pořádal otužileckou soutěž až do roku 2004 (Stará plovárna, U Českého mlýna, Pávov), na kterou vždy přišla necelá stovka účastníků.

TJ Haná Prostějov (1989)
Zimní plavci v Prostějově, byli založeni v roce 1989 a plavou pod záštitou TJ Haná Prostějov. Klub se skládá ze tří oddílů – dálkové a zimní plavání, fotbalu a turistiky – a byl založen v roce 1931.
Roku 1989 se pár nadšenců z řad potápěčů chtělo věnovat otužování a zimnímu plavání nejen rekreačně, ale i sportovně a organizovaně. TJ Haná pod sebe vzala zimní plavce v době, kdy u TJ Haná skončil oddíl vodního lyžování.
TJ Haná pořádá závody v zimním plavání od roku 1990, vždy jeden závod koncem listopadu a druhý v březnu. Listopadový závod se konal na Plumlovské přehradě, v době vypuštění přehrady se závod přesunul na rybník do Čechovic, Tovačova a v letošním roce se opět vrátil na přehradu. Jarní závod začínal na Stražisku, dále v Čechovicích a od letošního roku se plave jarní závod v obci Zářičí. TJ Haná Prostějov pořádá také propagační akci – „vánoční koupel“ ve výpusti přehrady (vždy 24. 12. ve 12 hod.).
Oddíl se účastní celého seriálu Českého poháru v zimním plavání, a to od října do dubna téměř každý víkend. Oddíl se dále pravidelně účastní Mistrovství České republiky v plaveckém způsobu prsa. Jedná se sice primárně o oddíl zabývající se zimním plaváním, nicméně pořádá také každoročně jeden závod v dálkovém plavání v červnu na Plumlovské přehradě. Klub se účastní také spousty propagačních akcí, kde se prezentuje otužování, zimní a dálkové plavání.
Mezi členy oddílu jsou také dva přemožitelé kanálu La Manche – Dana Zbořilová (2001) a Luděk Coufal (2011). Oddíl začínal s 9 členy a dnes má 35 aktivních členů. Z původních členů zůstali ovšem pouze dva.

Česká otužilecká unie (2010)
Česká otužilecká unie vznikla 21. května 2010. Jejím zakladatelem a předsedou je Vladimír Komárek, jako otužilec registrovaný od 3. října 1972. Po dlouholetých zkušenostech se rozhodl založit otužilecký klub propagující přátelské vztahy mezi členy a heslo „Soupeřem otužilce je příroda, ne ostatní otužilci.“. Reagoval tak na stále rostoucí a někdy až přehnanou snahu o závodění ve studené vodě.
Česká otužilecká unie má klubovnu v loděnici na konci ulice V Náklích v Praze 4 – Hodkovičkách. K 31. 12. 2014 měla 72 členů.
Klub společně s Muzeem Karlova mostu pořádá každoročně „Tříkrálovou plavbu za převoznickým punčem“. Otužilci se ponoří do Vltavy z paluby lodi Vodouch u pátého mostního pilíře Karlova mostu a plavou trasu dlouhou asi dvě stě metrů do přístaviště pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. V Muzeu Karlova mostu na otužilce čeká čočková polévka a převoznický punč.
Dlouhou tradici má i každoroční účast pěti členů České otužilecké unie na svatojánských slavnostech Navalis pořádaných 15. května Muzeem Karlova mostu. Pět otužilců s pochodněmi symbolizuje pět hvězd spjatých se svatojánskou legendou.
Vždy v půlce prosince pořádá klub populární křest otužilců. Jde o tradiční barvitou akci, při níž jsou noví otužilci pokřtěni ze džbánu vltavskou vodou s ledem a magickými formulkami přijati za právoplatné otužilce. Otužilci mívají různé barevné masky, paruky, historické plavky apod. Na konci akce si otužilci společně zaplavou ve Vltavě.
Česká otužilecká unie pořádá i různé jednorázové akce. 21. 12. 2013 uspořádala ve Vltavě před Pražskou tržnicí vzpomínkové plavání k 90. výročí prvního otužileckého vystoupení v Praze a 23. 3. 2014 ve Vltavě v Braníku akci k 150. výročí narození zakladatele otužování v Československu Alfreda Nikodema.

FIDES Brno (2010)
Tělovýchovná jednota Fides Brno byla založena a registrována 23. srpna 2000 i díky úspěšné spolupráci dálkových plavců Richarda Haana a Petra Miholy s vedením společnosti Trade Fides při zdolání Gibraltarského průlivu v srpnu roku 2000.
Oddíl se přes zimu věnuje zimnímu plavání a mimo zimní sezónu plavání dálkovému rovněž se s úspěchem zúčastňuje zahraničních soutěží.
Plavci z Fides Brno jsou rozděleni do jednotlivých teritoriálních skupin. Největší skupinou jsou brněnští plavci. Druhou je potom „Severní aliance“ s plavci z Liberce, Jablonce a od letošního roku (2015) Curychu. Skupinu „Montenegro“ tvoří plavci z Černé Hory, Blanska a Šošůvky.
Na začátku roku 2014 měl oddíl 78 členů (nejstarší 77 let, nejmladší 15 let) a je složený z velmi soutěživých závodníků, kteří slaví úspěchy i mezi světovou špičkou.
Ovšem i zde se najdou tací, pro které nejsou výsledky prioritou. Jedná se o rekreační plavce otužilce, které motivuje dobrá parta a zpevněné zdraví.

Klub ledních medvědů Třebíč (2010)
Klub byl založen 1. října 2010 jako odnož pražského „Klubu ledních medvědů“ pod stejným názvem. V tom samém roce se uskutečnila první propagační ukázka v řece Jihlavě v Třebíči. Klub si klade za cíl sdružit lidi se stejným zájmem a životním stylem.
Prioritou činností klubu je vstup do ledové vody a klasické otužování, nicméně se účastní i soutěží v zimním plavání. Seznamují veřejnost, jak se zachovat při prolomení ledu, nebo jak pomoci unavenému plavci.
30. července byl založen vlastní oddíl pod názvem „Klub ledních medvědů Třebíč“. Členská základna se rok od roku rozšiřuje a z původních 6 členů, má nyní členů 19 (https://www.otuzilci-trebic.cz/o-nas/).

Výtahy Náchod – Metujští tygři
Vše začalo roku 1970 v obci Velké Poříčí, která je vzdálena cca 8 km od Náchoda, kdy rodina Mackova plavala před svým domem v řece Metuji. V listopadu 1970 plavali před svým domem pro veřejnost a z řad přihlížejících získali několik dalších zájemců o plavání otužilců.
V lednu 1971 byl založen klub TJ Tepna Velké Poříčí. V létě 1971 oddíl začal s pořádáním plaveckých maratónů na přehradě Rozkoš, které trvaly až do roku 1981, kdy kvůli špatně zajištěné bezpečnosti plavců byly zrušeny.
V letech 1977 – 1980 probíhala v klubu krize v počtu členů, nicméně se podařilo rozšířit základnu a krizi zažehnat. V roce 1984 přišel nový sponzor oddílu, Výtahy Náchod. Při vzniku samostatné České republiky byl založen nový klub Výtahy Náchod – Metujští tygři.
Dnes má oddíl 25 stálých členů, kteří trénují každé pondělí a středu od 17 hod. na internátě Střední školy ekonomické v Náchodě. 31.12 ve 13 hodin probíhá křest nováčků při silvestrovském plavání.

Další kluby
Existuje ještě mnoho aktivních klubů zabývajících se plaváním v ledové vodě, nicméně se mi nepodařilo obstarat potřebné informace, které by se daly jakkoli publikovat, a to z několika důvodů: nezájem, neaktuální kontakt nebo bohužel žádné vědomí o vlastní historii. Jedná se o tyto oddíly:
1) TJ Spartak Přerov
2) TJ Sokol Hradec Králové
3) Klub Ledních Medvědů
4) Dálkové a zimní plavání Kolín
5) Lokomotiva Nymburk
6) Klub českých turistů Neratovice
7) Sokol Kosmonosy
8) TJ FEZKO Strakonice
9) TJ Pedagog České Budějovice
10) TJ Tábor
11) TJ Sokol Nová Paka
12) Nautilus Břeclav
13) SKZP Znojmo
14) TJ Lokomotiva Olomouc
15) TJ Důl Staříč Frýdek Místek
16) TJ Kovohutě Břidlická
17) Plavecký klub Zábřeh