Dálkoplavecká reprezentace trénovala na Slovensku

Intenzivní plaveckou přípravou naplnili nejlepší dálkoví plavci osmidenní pobyt v špičkovém tréninkovém zařízení našich jižních sousedů – X‑BIONICSPHERE v Šamoríně. Sportovní centrum s dost nepraktickým názvem ale luxusním vybavením pro plaveckou přípravu v nejširším slova smyslu hostilo „silnou čtyřku“ – Lenku Štěrbovou, Alenu Benešovou, Matěje Kozubka a Víta Ingedulda doplněnou juniorskými nadějemi – Petrou Hauerovou, Pavlínou Soukupovou a nejmladším z rodiny Štěrbů sedmnáctiletým Vojkem. Pod vedením asistenta reprezentačního trenéra Josefa Nalezeného a obětavého Tomáše Roztočila, který vnesl zejména do přípravy na suchu řadu nových cviků a postupů, byla rozjeta letní fáze přípravy na nominační závody pro vrchol letošní sezóny ME v Glasgow – Mezinárodní mistrovství Francie v Gravellines a SP v Balatonfüredu, letní mistrovský závod na 10 km na Boleváku nevyjímaje.

Jak kvalitně plavci absolvovali náročný tréninkový plán ukáže už zanedlouho kontrolní start na 5 km v pražském bazénu v Podolí, který by měl přinést jednak rozšíření seznamu plničů bazénových limitů tak i následně prověřit schopnost našich nejlepších obstát v mezinárodní konkurenci a nominaci na letošní evropský šampionát dát cennější punc. Škoda, že maximum vynikajících podmínek nemohla naplno využít Ája Benešová, která závěrečnou třetinu pobytu prožila nekomfortně mimo bazén (s nadměrnou spotřebou toaletního papíru) a při úpornosti onemocnění zažívacího traktu dokonce vyzkoušela i zdravotní pohotovostní službu města Šamorín.