Kvalifikační kritéria pro Superfinále v Krnově upřesněna

Víkend plný nelehkého rozhodování mají za sebou volení zástupci obce dálkového a zimního plavání, kteří museli ve výboru sekce vyjasnit a rozhodnout způsob kvalifikace pro nadcházející Superfinále Českého poháru v Krnově, do kterého se každoročně hlásí více zájemců, než je Velká cena Krnovska schopna pojmout, ale letos tento zájem dosáhl nebetyčných výšin, takže pravidla o nasazení do závodu musel vyložit a upřesnit až nejvyšší orgán sekce DZP.

Výsledkem je zkrácení termínu přihlášek (do 25. října – to je již v pondělí (!)), potvrzení max. 72 startujících a regularizace 45 mužů a 27 žen podle poměru mužů a žen startujících v letošních pohárových soutěžích. Všichni přihlášení budou seřažení podle aktuálního pořadí Českého poháru a do závodu bude nasazeno prvních 45 resp. 27 z tohoto seznamu. Pokud by nedošlo k naplnění kvót přihlášených  u jednoho z pohlaví, volná místa se přesunou do druhého. Dále má pořadatel 2 divoké karty pro plavce TJ Krnov, které může nasadit do takto vzniklé skupiny startujicích, a to na úkor posledních v pořadí. Stejně tak má 2 divoké karty pro kohokoliv dalšího, kteří opět přeskočí poslední v pořadí. Nad rámec těchto pravidel, má organizátor nově schválenou pravomoc nasadit do sobotní superfinálové rozplavby  kohokoliv dalšího, na základě jeho času na 5000m resp. 5km, ale již bez možnosti bodovat do Českého poháru. Opět na úkor posledních v pořadí na seznamu kvalifikantů.