Polsko – česká plavecká štafeta přes Kanał Ostródzko-Elbląski

Poslední týden srpna 2010 se na severovýchodě Polska, nedaleko hranic s Kaliningradskou oblastí, uskutečnila akce „Polsko – česká plavecká štafeta přes Kanał Ostródzko-Elbląski„. Jejím cílem bylo přeplavání vodní cesty spojující města Elbląg a Ostróda.

Tento plavební kanál vybudovaný před 150 lety holandským inženýrem Jakobem Georgem Steenkem původně pro přepravu dřeva a jiného nákladu, slouží dnes jako turistická atrakce a zároveň celosvětový technický unikát. Na 82 kilometrech prochází několika jezery (např. jezero Ruda Woda dlouhé cca 12 km), přírodními i umělými kanály a překonává výškový rozdíl skoro 100 m díky systému plavebních komor a výtahů, ve kterých jsou lodě přepravovány na vozech po kolejích o několik desítek výškových metrů nahoru a dolů.

Štafetová přeplavba se konala právě při příležitosti 150. výročí zprovoznění kanálu, které si v regionu připomínali. Díky tomu získala podporu ze strany města  Ostróda i plavební společnosti a byla i medializována.

Ve štafetě plavali za Polsko Marek Grzywa, Artur Kubica a Leszek Naziemec, z Čech přijeli Martin Bárta, Petr Kocián, Michal Moravec, Lenka Štočková, Gábina a Pavel Trebichavští, Dana Zbořilová, pár úseků si zaplavala i Ilona Seidlová. Plavci se střídali v půlhodinových intervalech (nonstop).

Start plavby byl v pátek 27.8. půl hodiny po půlnoci, celková doba plavby byla cca 38 hodin. V tom je započítáno dvojí střídání doprovodné lodi (pokaždé s čekáním okolo 3 hodin) a čas strávený v plavebních komorách a výtazích, takže čistý čas plavby byl cca 28,5 hod. Za tu dobu se vystřídaly dlouhé rovné kanály s volnou hladinou lemované rákosím, meandry zarostlé řasami a žabincem, otevřená voda velkých jezer, plavba v noci v mlze či větru a dešti, v teplém zataženém dni i v lijáku s viditelností několika desítek metrů. Počasí nebylo úplně 100%, ale zázemí lodi a teplá voda (17.5 – 19 C) jej kompenzovaly.

Fotky kanálu najdete na webu:

www.zegluga.com.pl/pl/gallery

Fotky z akce budou v průběhu září (po dodání jednotlivými účastníky) na webu:

www.dzpnachod.org

Napsal: Pavel Trebichavský