Databáze dálkového plavání s novou funkcí přehledu zahraničních startů

S rozvojem internetových a databázových nástrojů si čím dál méně současných plavců uvědomuje, že ještě relativně nedávno se výsledky plaveckých maratónů zpracovávaly ručně resp. na psacím stroji a pak se jimi v jejich papírové formě s mnohadenním/mnohatýdenním zpožděním poštou obesílaly zúčastněné kluby, sportovně-technická komise kvůli bodování a sekretariát svazu kvůli archivaci – což se mu, bohužel, naprosto nepovedlo a nedochoval se z těchto pořadateli povinně zasílaných výsledků ani jediný – proto se již přes dvacet let snaží současná sportovně-technická komise rekonstruovat historické výsledky a digitalizovat je z různých klubových a soukromých archivů. Její práce je pak k dispozici všem současným plavcům, trenérům, klubům, jejich statistikům i pamětníkům na stránkách dálkového plavání resp. v její záložce databáze bodování.

Připomeňme, že databáze vznikla v roce 2011, kdy bylo ukončeno bodování Českého poháru v excelových tabulkách, které je od té doby vyhodnocváno a zobrazováno právě zde a to i včetně historických záznamů. Ty byly postupně doplňovány a dnes obsahují pořadí (v některých sezónách ovšem neúplné – resp. jen plavců s určitým počtem startů apod., jak se pořadí dochovalo) všech bodovaných sezón od té úplně první v roce 1975. Osobní karty jednotlivých plavců tak dnes zobrazují v jednotlivých záložkách vedle aktuálního pořadí a výsledků probíhající sezóny i celkové historické statistiky a rovněž přehled zahraničních/mezinárodních startů (z těch, o kterých se dohledaly záznamy) s tím, že jsou naprosto kompletní všechny starty českých plavců na MS, ME, MSJ, MEJ, MSM a MEM!

Předloni jsme pak připravili samostatnou záložku „zahraniční starty“ přímo na stránkách dálkového plavání, ve které se zobrazí všechny mezinárodní starty a lze jimi listovat podle roku, místa nebo levelu soutěže.

Budeme moc rádi, pokud případné doplnění, upozornění na nepřesnosti a překlepy (ze strojopisu) ve statistikách dáte vědět Radkovi Táborskému (rtaborsky@volny.cz), který archiv doplňuje a velice rád přijme rovněž jakékoliv staré výsledky v jakékoliv formě, nebo Petrovi Hubalovi (petr.hubal@czechswimming.cz), který spravuje webovou aplikaci samotného archivu. Pokud do osobních karet chcete doplnit nebo aktualizovat fotografii, zašlete ji ve standardní obličejovém formátu s uvedením jména, klubu a ročníku narození na bodovani@plavani.info. I sem ostatně lze posílat i výše uvedené, stejně jako další informace pro doplnění do osobních karet.