Pozvánka na Valnou hromadu klubů dálkového a zimního plavání

cspsAKTUALIZOVÁNO 4.9. O PROGRAM VALNÉ HROMADY
Vážení sportovní přátelé, výbor sekce dálkového a zimního plavání si Vás tímto dovoluje pozvat na Valnou hromadu klubů a oddílů dálkového a zimního plavání, která se uskuteční 28. září 2014 od 10 hodin ve Sportovním centru v Brandýse n/L. Na VH jsou zváni zástupci všech registrovaných oddílů, vždy jeden delegát za jeden oddíl, delegát musí být registrován za oddíl, který ho deleguje (čl. 5.2 JŘ). Členové výboru sekce jsou zváni mimo delegáty oddílů. Návrhy s náměty k projednání můžete zasílat na e-mailovou adresu: .
📄 Pozvánka a program VH DZP 2014