Upřesňující stanovisko pořádajícího SCPAP k lékařským prohlídkám

MeliceVzhledem k tomu, že se v případě závodů v Mělicích opravdu jedná pravděpodobně o první akci, která se snaží dodržet podmínky nové legislativy (platné od 31.12.2013 – vyhl. 391/2013 Sb.) s cílem jak ochrany zdraví účastníků, tak dodržení právního/forenzního prostředí pro organizátory, bude pro dospělé účastníky, kteří nestihnou preventivní prohlídku (posudek o zdravotní způsobilosti), umožněn start/registrace k závodu buď podepsáním čestného prohlášení o svém zdravotním stavu, popř. (dle časových možností, tj. DOPOLEDNE) na místě absolvováním lékařského vyšetření (sportovní prohlídka) klubovým lékařem SC PAP (interní vyšetření, TK, puls, klidové EKG) za symbolickou cenu 100,-Kč.
Nadále platí, že se při registraci preferuje PLATNÝ posudek o zdravotní způsobilosti (preventvní prohlídka) – zátěžové EKG zůstává podmínkou POUZE pro plavce na 20km distanci.
P.S. vypadá to, že i počasí by mohlo přát