Vytrvalecké naděje trénovaly v Plzni

Na první společnou akci letošní sezóny se sjeli plavci a plavkyně SCM dálkového plavání do plzeňského areálu na Slovanech. Týdenní seriál jedenácti tréninků v padesátimetrovém bazénu na Slovanech měl být pro některé festovním základem pro zimní sezónu, pro většinu kvalitním tréninkovým blokem v dostatečném předstihu před zimním vrcholem – Zimním mistrovstvím DP ČR (druhou únorovou sobotu v pražském Podolí) a pro všechny zpestřením celoroční přípravy v mateřských oddílech.

Pobytové i tréninkové podmínky byly díky vztřícnosti vedení bazénu tradičně přívětivé, stravování v péči bufetu Habr komfortní, průběh celého soustředění bezproblémově hladký a nakonec to nejhlavnější – tréninkové nasazení VŠECH plavců a plavkyň bylo ojediněle nadstandardní. Skutečnost v českých podmínkách nebývalá – VŠICHNI odplavali VŠECHNO, včetně oblíbeného testu 2x1500VZ. Možná právě proto že nikdo nechtěl být v čele seznamu „absencí ze zdravotních důvodů“ tak se ani nikdo ani nepřidal, tipy trenérů na tradiční „mučedníky“ byly marné. Což bezpochyby způsobilo, že si pár jednotlivců odváželo domů i bobříka pracovitosti, když absolvovaná kilometráž několikanásobně převýšila jejich dosavadní týdenní maximum. O pracovním klimatu celého soustředění svědčí i fakt, že tréninkový zápal svěřenců vzal dospělému vedení chuť na plzeňské v takové míře, že nedošlo ani na jednu vlastivědnou vycházku a večer na pokojích jsme se tomu zmateně divili.

Jedinou vadu na kráse západočeské destinace – mnohahodinové cestování přes republiku – jsme my Moraváci odpustili, možnost přežít sedmidenní galeje na několika desítkách metrech čtverečných bez zbytečných časových ztrát (trénink – ubytování – stravování) a nebezpečí onemocnění převážila štrapác předehry i závěrečné dohry celé úspěšné akce.