Slapský maratón odvolán po varování krajské hygieny

Bohužel, letošní podivné léto dále míchá s dálkoplaveckými kartami resp. termínovkou. Po jeho chladném úvodu došlo ke zrušení Tovačova a přesunutí Mácháče a mělické patnáctky na září kvůli teplotě vody. Z technických a bezpečnostních důvodů byl zrušen maratón na Dalešické přehradě. A v důsledku popovodňové situace bylo nutné zrušit Strakonice. K nim se nyní ze stejného důvodu přidává i Slapský maratón a to po varování Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a rovněž po opakované prohlídce místa závodu. Vlivem povodní totiž došlo na Vltavské kaskádě v oblasti přehradního jezera Slapy a přehradní nádrže Kamýk k masivnímu úhynu ryb kvůli mechanickému poškození při upouštění Orlíka. Uhynulé ryby jsou nyní vyplaveny v příbřežních oblastech obou přehradních nádrží a působením teplého počasí se začaly rozkládat. Ve vodě v nádržích tak může docházet k šíření patogenních mikroorganismů, které vylučují koupání. Zároveň dochází ke kontaminaci vody a břehových partií rozpadovými produkty z uhynulých ryb, které mohou být toxické lidskému organismu. Bohužel, obojí potvrdila obhlídka místa závodu.
Vltava by se měla vyčistit podle odhadu hygieniků během 3 týdnů, takže závod v ní v červenci zatím není ohrožen, ale o případném vývoji či změně situace budeme včas informovat.