Valná hromada sekce DZP 8. září 2012

Výbor sekce DZP na své schůzi v Lipně nad Vltavou potvrdil termín Valné hromady sekce DZP na sobotu 8. září 2012 a upřesnil místo a čas konání. Valná hromada proběhne v hostinci U Benešů ve Starých Čivicích, nejbližším možném sále od místa konání závodů na Mělicích, se kterými je valná hromada z ekonomických i logistických důvodů spojena. Hostinec je vzdálen od Mělic cca 7km po hlavní silnici Přelouč – Pardubice a nachází se ve Starých Čivicích přímo u hlavní silnice. Prezentace delegátů je v 9:30 hodin, začátek valné hromady v 10:00 hodin. Výbor sekce DZP připomíná, že veškeré případné návrhy změn řádů spadajících do kompetence valné hromady je nutno zaslat příslušné STK DP/ZP tak, aby byly zařazeny do programu valné hromady, který byl zveřejněn v zápise Výboru sekce v květnu 2012, protože v případě usnášení schopnosti valné hromady pouze v bodech programu (a historicky se nestalo, aby to bylo jinak), valná hromada může rozhodovat pouze o těchto bodech.