AVÍZO PRO ČLENY SCM DP

Protože se zpozdilo obeslání jednotlivých sportovců SCM DP o nadcházejícím výcvikovém táboru v tělovýchovném středisku Nymburk, rád bych tímto jménem výboru sekce DZP touto cestou potvrdil, že všichni členové SCM budou najíždět do Nymburku podle předběžného plánu v neděli 18. března v odpoledních hodinách. Soustředění bude do 24. března. S podrobnostmi budou všichni dotčeni oficiálně obesláni dopisem a pozvánkou.