PF 2012

Vážení dálkoplavci,

přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, pohody, radosti a zdárně naplavaných kilometrů!

Než obligátní obrázek zasněžené krajiny, dovolím si půjčit pro nás nejlépe výstižné PF-ko od Nieka Klootse z Openwaterswimming.eu.