Výbor sekce rozhodl ve věci protestu Bohemians Praha

Dlouho předlouho jednal výbor sekce dálkového a zimního plavání na svém posledním zasedání o protestu, který při posledním závodě Českého poháru v Krnově podal klub Bohemians Praha proti přihlášce plavkyně klubem Kometa Brno a o němž jsme již na našich stránkách referovali. Na jednání bylo přítomno 11 lidí – vedle všech (!) zvolených členů výboru i zástupce ČSPS a šéf SCM, oba s hlasy poradními. Výbor se samotnému protestu věnoval přes 2 hodiny, během kterých vyslechl stanovisko STK, STK plavání i právní názor, vyslechl stanoviska všech jednotlivých členů výboru a absolvoval hlasování o řadě souvisejících návrhů i protinávrhů.

Úplně na úvod zamítl návrh, aby byla soutěž družstev pro letošní rok zrušena kvůli řadě změn v průběhu soutěže a nesportovnímu vystupování jejích některých protagonistů i účastníků. Následně se výbor sekce dálkového a zimního plavání zabýval skutečností, zda lze vůbec při soutěži dálkového plavání protestovat podle řádů plavání, na což rovněž neexistoval jednotný názor. V takovém případě by byl protest rovnou zamítnut, protože v řádech dálkového plavání samotných nemá oporu. Tím by ovšem došlo k popření více než 30-leté praxe dálkoplaveckých závodů v bazénech, včetně např. českých rekordů apod., které všechny upravují řády plavání. Takže nakonec logicky došlo k potvrzení, že v případě bazénového závodu dálkového plavání, je použití pravidel a soutěžního řádu plavání oprávněné a nezbytné a tudíž proti jejich nedodržení lze protestovat.

Více méně jednoznačně pak byl protest Bohemians Praha uznán, protože podle bodu 10.2 soutěžního řádu plavání došlo skutečně k neoprávněnému přihlášení závodnic cízím oddílem, protože hned 2 závodnice na přihlášce Komety Brno byly v době termínu přihlášek členkami jiných oddílů.  Zároveň s akceptací tohoto protestu, ovšem výbor musel akceptovat i sazebník pokut, který je součástí tohoto řádu, a který označuje takové konání za sportovně-technický přestupek, za nějž může být uložena pokuta až do výše 500,- Kč. Tu také výbor sekce oddílu Kometa Brno uložil.

Protože protest obsahoval nad rámec sankce dle soutěžního řádu i návrh na vyškrtnutí neoprávněně přihlášené závodnice z výsledků, protože jejím přihlášením a následným startem došlo k ovlivnění soutěže družstev a zvýhodnění klubu, jehož členem závodnice v době přihlášek nebyla a tudíž nemohla být jím přihlášena, ale za nějž v době závodu již mohla startovat a startovala, výbor hlasoval i o této sankci. Ještě před tím ale byl upřednostňován názor, že samotnou závodnici, startující jistě v dobré víře, nelze poškodit a diskvalifikovat, protože přístup rozhodčích v jakékoliv sporné otázce musí vždy vycházet vstříc samotnému sportovci a v jeho prospěch, a tudíž se nejdříve rozhodlo o nevyškrtnutí závodnice z výsledků, ale o hlasování pouze o vyškrtnutí jejích bodů ze soutěže družstev. Všichni přitom věděli, že tato skutečnost a pouhé tyto body rozhodují o tom, zda oddílovou soutěž družstev vyhraje po 13 letech Kometa Brno či počtvrté za sebou Bohemians Praha.

V poměru 5 hlasů proti škrnutí jejích bodů ze soutěže družstev proti 2 hlasům pro jejich škrtnutí (2 členové se zdrželi) nakonec výbor sekce většinou rozhodl o ponechání výsledků a bodování tak, jak jsou, ale s tím, že v letošním roce nebude vyhlášen samotný vítěz soutěže družstev, protože přihlášení 2 závodnic tímto způsobem mělo vliv na startovní listinu a tím pádem i na soutěž družstev a její výsledky.

Jen pod čarou ještě doplním, že v této souvislosti výbor pro další ročníky schválil nové pravidlo do bodování družstev, aby z této soutěže byl napříště vyloučen jakýkoliv závod, kde bude nějakým způsobem omezen počet přihlášených startujících, aby se podobná situace nemohla opakovat, což bylo jednohlasně odsouhlaseno.