Nejdelší bazénové tratě a nejlepší výkony

Rekordní české výkony na 40, 50, 60 a 70 kilometrů

Již několik let se u nás neplavaly nejdelší bazénové závody na 10, 20 nebo 25 kilometrů, na něž k nám jezdili plavci z celého světa, protože česká tradice těchto závodů je ve světě unikátní. Proto se české rekordy na těchto tratích neposouvají tak často, jak na dnes v celé Evropě běžné trati pěti kilometrů. Všechny platné české rekordy jsme pro Vás připravili v záložce „Rekordy“. Nyní jsme se tak mohli dostat i k méně známému faktu, že u nás mají silnou a dlouhou tradici i tratě ještě delší, než je 25 kilometrů, jež se dnes každoročně plavou na domácích, evropských a světových šampionátech.

Nejdelší závod na venkovní stojaté vodě, který se u nás pořádal, byl maraton na 40 kilometrů na Lipně v roce 1973, který vyhrál Petr Kolář z TJ Hostivař v čase 14:35:50 hod. V bazénu pak máme v evidenci obrovské množství výkonů štafet i jednotlivců, z nichž vyčnívají individuální pokusy na 40 kilometrů (máme v evidenci 9 výkonů), 50 kilometrů (4 výkony), 60 kilometrů (2 výkony), 70 kilometrů (1 výkon) a 24 hodin (2 pokusy).

V této souvislosti bychom rádi požádali všechny, kteří mají k dispozici či v paměti výsledky, časy a mezičasy z těchto či jiných extrémních závodů, aby se o ně laskavě podělili s Radkem Táborským, který posbíral evidenci těchto výkonů a spravuje ji. Samotné oficiální rekordy jsou již uvedeny v přehledu rekordů. Některé výkony ovšem máme pouze formou odhadnutých mezičasů a tak nemohou být uznány. Proto žádám odbornou veřejnost, aby tyto mezičasy poskytla.

Nejlepšího času na extrémní 40-kilometrové trati dosáhl současný koordinátor reprezentace Michal Šanda, který v roce 1985 dokázal zaplavat čas 9:31:03 hod. Nejlepší ženský výkon pak patří první naší přemožitelce Kanálu La Manche Lídě Jelínkové, která v roce 1988 zaplavala 40 km za 10:48:01. 40 kilometrů v bazénu pak prokazatelně odplavali i Jitka Grundová (1978), Zdeněk Joukl (1979), Michal Štěrba (1984), Michal Šanda hned třikrát (1984, výše uvedený 1985 a 1991), Dana Zbořilová (2000) a David Čech (2003).

Registrujeme několik výkonů i na ještě delší 50-kilometrové trati. Na ní je prokazatelně nejrychlejší dvojnásobný přemožitel Kanálu David Čech, který v roce 2003 v Náchodě dosáhl času 12:37:12 hod. 50 kilometrů pak úspěšně zvládli i Jitka Grundová (1978), Zdeněk Joukl (1979) a Michal Šanda (1991) při svých ještě delších pokusech.

Dva plavci pak dokázali v bazénu odplavat 60 kilometrůJitka Grundová v roce 1978 za 19:11:01 a Michal Šanda v roce 1991 okolo 16:50 (odhad mezičasu). Michal Šanda pak jako jediný uplaval v bazénu i trať 70 kilometrů – při svém 24-hodinovém pokusu v roce 1991 – za 19:40 hod. (odhad mezičasu). Tento pokus byl ukončen po 72 kilometrech v čase 20:16:25 hod. 24-hodinový individuální pokus absolvoval i Zdeněk Joukl, který v roce 1979 uplaval 57 kilometrů.

Věřím, že uvedené časy můžeme doplnit ještě některými doposud skrytými výkony, o které se se mnou podělíte. Zároveň věřím, že budou motivací pro současné borce.