Důležité informace před sezónou 2010

I přes předvánoční čas, který absolutně nenavozuje atmosféru dálkového plavání, opak je pravdou, protože dálkoplavecká sezóna 2010 začíná hned v lednu bazénovým mistrovstvím republiky v Pardubicích. I proto včera jednal právě tam výbor sekce a proto mi dovolte přinést pár důležitých informací.

Předně, ještě v říjnu schválil výkonný výbor ČSPS reprezentanty dálkového plavání pro rok 2010: A družstvo ve složení Vítek, Fichtl, Smolka, Pechanová, B družstvo ve složení Pošmourný a Rybářová, výbor sekce včera potvrdil kandidáty reprezentace Kučeru, Pickovou, Štěrbovou, Křemenovou, Grábla a Okurkovou. Výbor sekce rovněž odsouhlasil nominační kritéria na MS, ME a MEJ 2010.

Protože se blíží bazénové mistrovství na 5km a nová FINA pravidla pro plavky platí zatím pouze pro bazénové plavání s tím, že o dálkovém plavání, ve kterém mají plavky trochu jinou úlohu (mj. bezpečnostní – medůzy apod.), bude FINA Bureau jednat až v lednu 2010, bylo rozhodnuto, že nová pravidla se na šampionát v Pardubicích nevztahují, ovšem nesmí být reflektovány oficiální mezičasy na 800 resp. 1500 m, aby nedošlo k rozporu s již platnými pravidly v plavání.