AKTUALIZOVÁNO O pohár Lídy Jelínkové

Místo konání:Vodní nádrž Mělice u Přelouče (Mělice)
Datum:Sobota 03. 09. 2022
Pořadatel:Sport Club Plavecký areál Pardubice
Online přihlášky:https://is.czechswimming.cz/souteze/7340
Upozornění:Všichni plavci registrovaní v ČSPS musí pro přihlášky použít informační systém na adrese https://is.czechswimming.cz/, přihlášky jiným způsobem nebudou akceptovány. Kontaktní emaily uvedené v rozpisu závodu mohou použít pouze členové zahraničních federací a neregistrovaní plavci.
Termín přihlášek:do 1. září 2022 přes informační systém ČSPS
Informace:Aleš Rucký - 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
Tratě + kategorie:dorost, dospělí, masters 1 km, 3 km, 5 km, 15 km
kadeti 1 km, 3 km, 5 km
starší žactvo 3 km, 5 km
mladší žactvo 1 km, 3 km
Časový program:

12.00 – 13:00 prezentace
13.00 – 13.15 kontrola závodníků na 5 a 15 km u pomocného startéra
13:20 START na 15 km
13:25 START na 5 km dorostu, dospělých a masters
13:30 START na 5 km kadetů a staršího žactva
14:50 – 15:05 kontrola závodníků na 1 km u pomocného startéra
15:10 START na 1 km
15:30 – 15:45 kontrola závodníků na 3 km u pomocného startéra
15:50 START na 3 km
17:30 vyhlášení výsledků

18:00 – 22:00 posezení u rožně
20:00 500 m noční plavání v rámci Pardubického Plaveckého Poháru
NENÍ součástí ČP v dálkovém plavání

Limit:závodník na 15 km s horším mezičasem než 5:30:00 do posledního kola musí opustit
trať
Startovné:Předem na účet 1202967329 / 0800 s VS 9999 nebo v hotovosti na místě.
Za každý start v kategorii kadetů, dospělých a masters 250,- Kč, žactvo 150,- Kč
v případě přihlášky po termínu nebo na místě je jednotné startovné 300,- Kč.
Závěrečná ustanovení:Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců.
Oficiální PDF rozpis:📥 O pohár Lídy Jelínkové - rozpis (47,7 kB)
« Zpět na přehled závodů