AKTUALIZOVÁNO Na Špince přes Špinku

Účastníci jsou povinni dodržovat aktuální protiepidemiologická opatření pro sportovní akce ve venkovních prostorách. Od 31. 5. se předpokládá další rozvolňování daných opatření.
Místo konání:Rybník Špinka (Zábrodí u Červeného Kostelce)
Datum:Sobota 05. 06. 2021
Pořadatel:Výtahy Náchod – Metujští tygři, z. s.
Online přihlášky:https://is.czechswimming.cz/souteze/6816
Upozornění:Všichni plavci registrovaní v ČSPS musí pro přihlášky použít informační systém na adrese https://is.czechswimming.cz/, přihlášky jiným způsobem nebudou akceptovány. Kontaktní emaily uvedené v rozpisu závodu mohou použít pouze členové zahraničních federací a neregistrovaní plavci.
Termín přihlášek:do 2. června 2021 online přes informační systém ČSPS
Informace:Petr Kocián - 777 912 890, petr.otuzilec@seznam.cz
Tratě + kategorie:dorost, dospělí, masters 3 km, 5 km, 10 km, 15 km
kadeti 3 km, 5 km
starší / mladší žactvo 1 km, 3 km
veřejnost 1 km
Časový program:

7:30 – 9:30 Prezentace, popis závodníků na 15 km a 10 km
10:00 Zahájení, nástup
10:15 START 15 km
10:30 START 10 km
10:30 popis závodníků na 3 km a 1 km
11:00 START 3 km
11:30 START 1 km
12:00 popis závodníků na 5 km a 1 km veřejnost
12:30 START 5 km
13:00 START 1 km veřejnosti
15:00 vyhlášení výsledků

Limit:15 km – závodník s horším mezičasem na 10 km než 4:00:00 musí opustit trať
Startovné:dospělí 230 Kč, žactvo a kadeti 150 Kč za přihlášku v termínu
250 Kč za přihlášku po termínu nebo na místě
Závěrečná ustanovení:Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců.
Oficiální PDF rozpis:📄 Na Špince přes Špinku 2021 - rozpis
« Zpět na přehled závodů