AKTUALIZOVÁNO CZECHMAN Swim 2024

Místo konání:Písník Hrádek (Dolany, Staré Ždánice)
Datum:Pátek 31. 05. 2024
Pořadatel:OMT z. s.
Online přihlášky:https://is.czechswimming.cz/souteze/8708
Upozornění:Všichni plavci registrovaní v ČSPS musí pro přihlášky použít informační systém na adrese https://is.czechswimming.cz/, přihlášky jiným způsobem nebudou akceptovány. Kontaktní emaily uvedené v rozpisu závodu mohou použít pouze členové zahraničních federací a neregistrovaní plavci.
Termín přihlášek:do 22. 5. 2024 v IS ČSPS a zároveň na https://www.czechman.cz/registrace_czechman_swim
Informace:Tomáš Petr – swim@czechman.cz
Tratě + kategorie:1.9 km (do ČP hodnoceno jako 1 km)
Časový program:

17:00 – 18:15 prezentace a popis startovních čísel
18:25 popis tratě a kontrola startovních čísel
18:30 START
19:45 vyhlášení výsledků

Limit:
Startovné:viz PDF rozpis
Závěrečná ustanovení:Pořadatel má právo změnit časový harmonogram, pokud si to vyžádá aktuální situace, musí o tom informovat všechny přihlášené oddíly. Přihlašující oddíl ručí za zdravotní a technickou způsobilost svých plavců.
Oficiální PDF rozpis:📄 CZECHMAN Swim 2024 - rozpis
« Zpět na přehled závodů